HAPKIDO LÀ GÌ?

Hapkido là một môn võ năng động và toàn diện của Hàn Quốc. Đó là hình thức tự vệ sử dụng kỹ thuật khóa khớp, nắm bắt và vật của các môn võ khác cùng với các đòn đấm, đá và các kỹ thuật tấn công khác. 

Xem tiếp

Dark section with content right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.